allparts
Korea HQ : Rm 1707, 1st Block, Ace High Tech City, 3Ga 54-20, Munrae-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
( Tel : 82-2-2634-6328     Fax : 82-2-2634-7328 )
China Office : Rm 704, A block, Huangdu square, #3008 Yitian road, Futian district, Shenzhen city, Guangdong
province, China ( Tel : 86-755-8321-2156~7     Fax : 86-755-8379-5857 )
PARTS LIST0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
20KPA40C 20KPA40-C 20KPA40CA 20KPA40CA-B
20KPA40CA-C 20KPA40CA-CB 20KPA40CA-CTB 20KPA40CA-LF
20KPA40C-B 20KPA40C-C 20KPA40C-CB 20KPA40C-CTB
20KPA40-CTB 20KPA43A 20KPA43CA 20KPA44
20KPA44A 20KPA44A-B 20KPA44A-C 20KPA44A-CB
20KPA44A-CTB 20KPA44A-LF 20KPA44-B 20KPA44C
20KPA44-C 20KPA44CA 20KPA44CA-B 20KPA44CA-C
20KPA44CA-CB 20KPA44CA-CTB 20KPA44CA-LF 20KPA44C-B
20KPA44C-C 20KPA44C-CB 20KPA44C-CTB 20KPA44-CTB
20KPA45A 20KPA45CA 20KPA48 20KPA48A
20KPA48A-B 20KPA48A-C 20KPA48A-CB 20KPA48A-CTB
20KPA48A-LF 20KPA48-B 20KPA48C 20KPA48-C
20KPA48CA 20KPA48CA-B 20KPA48CA-C 20KPA48CA-CB
20KPA48CA-CTB 20KPA48CA-LF 20KPA48C-B 20KPA48C-C
20KPA48C-CB 20KPA48C-CTB 20KPA48-CTB 20KPA5.0A
20KPA5.0CA 20KPA51A 20KPA51CA 20KPA52
20KPA52A 20KPA52A-B 20KPA52A-C 20KPA52A-CB
20KPA52A-CTB 20KPA52A-LF 20KPA52-B 20KPA52C
20KPA52-C 20KPA52CA 20KPA52CA-B 20KPA52CA-C
20KPA52CA-CB 20KPA52CA-CTB 20KPA52CA-LF 20KPA52C-B
20KPA52C-C 20KPA52C-CB 20KPA52C-CTB 20KPA52-CTB
20KPA54A 20KPA54CA 20KPA56 20KPA56A
20KPA56A-B 20KPA56A-C 20KPA56A-CB 20KPA56A-CTB
20KPA56A-LF 20KPA56-B 20KPA56C 20KPA56-C
20KPA56CA 20KPA56CA-B 20KPA56CA-C 20KPA56CA-CB
20KPA56CA-CTB 20KPA56CA-LF 20KPA56C-B 20KPA56C-C
20KPA56C-CB 20KPA56C-CTB 20KPA56-CTB 20KPA58A
20KPA58CA 20KPA6.0A 20KPA6.0CA 20KPA6.5A
20KPA6.5CA 20KPA6.5CA-D 20KPA60 20KPA60A
20KPA60A-B 20KPA60A-C 20KPA60A-CB 20KPA60A-CTB
20KPA60A-LF 20KPA60-B 20KPA60C 20KPA60-C
20KPA60CA 20KPA60CA-B 20KPA60CA-C 20KPA60CA-CB
20KPA60CA-CTB 20KPA60CA-LF 20KPA60C-B 20KPA60C-C
20KPA60C-CB 20KPA60C-CTB 20KPA60-CTB 20KPA62A
20KPA62CA 20KPA64 20KPA64A 20KPA64A-B
20KPA64A-C 20KPA64A-CB 20KPA64A-CTB 20KPA64A-LF
20KPA64-B 20KPA64C 20KPA64-C 20KPA64CA
20KPA64CA-B 20KPA64CA-C 20KPA64CA-CB 20KPA64CA-CTB
20KPA64CA-LF 20KPA64C-B 20KPA64C-C 20KPA64C-CB
20KPA64C-CTB 20KPA64-CTB 20KPA68 20KPA68A
20KPA68A-B 20KPA68A-C 20KPA68A-CB 20KPA68A-CTB
20KPA68A-LF 20KPA68-B 20KPA68C 20KPA68-C
20KPA68CA 20KPA68CA-B 20KPA68CA-C 20KPA68CA-CB
20KPA68CA-CTB 20KPA68CA-LF 20KPA68C-B 20KPA68C-C
20KPA68C-CB 20KPA68C-CTB 20KPA68-CTB 20KPA7.0A
20KPA7.0CA 20KPA7.5A 20KPA7.5CA 20KPA70A
20KPA70CA 20KPA72 20KPA72A 20KPA72A-B
20KPA72A-C 20KPA72A-CB 20KPA72A-CTB 20KPA72A-LF
20KPA72-B 20KPA72C 20KPA72-C 20KPA72CA
20KPA72CA-B 20KPA72CA-C 20KPA72CA-CB 20KPA72CA-CTB
20KPA72CA-LF 20KPA72C-B 20KPA72C-C 20KPA72C-CB
20KPA72C-CTB 20KPA72-CTB 20KPA75A 20KPA75CA
20KPA78A 20KPA78CA 20KPA8.0A 20KPA8.0CA
20KPA8.5A 20KPA8.5CA 20KPA80 20KPA80A
20KPA80A-B 20KPA80A-C 20KPA80A-CB 20KPA80A-CTB
20KPA80A-LF 20KPA80-B 20KPA80C 20KPA80-C
20KPA80CA 20KPA80CA-B 20KPA80CA-C 20KPA80CA-CB
20KPA80CA-CTB 20KPA80CA-LF 20KPA80C-B 20KPA80C-C
20KPA80C-CB 20KPA80C-CTB 20KPA80-CTB 20KPA82A
20KPA82CA 20KPA85A 20KPA85CA 20KPA88
20KPA88A 20KPA88A-B 20KPA88A-C 20KPA88A-CB
20KPA88A-CTB 20KPA88A-LF 20KPA88-B 20KPA88C
20KPA88-C 20KPA88CA 20KPA88CA-B 20KPA88CA-C
20KPA88CA-CB 20KPA88CA-CTB 20KPA88CA-LF 20KPA88C-B
20KPA88C-C 20KPA88C-CB 20KPA88C-CTB 20KPA88-CTB
20KPA9.0A 20KPA9.0CA 20KPA90A 20KPA90CA
20KPA91A 20KPA91CA 20KPA96 20KPA96A
20KPA96A-B 20KPA96A-C 20KPA96A-CB 20KPA96A-CTB
20KPA96A-LF 20KPA96-B 20KPA96C 20KPA96-C
20KPA96CA 20KPA96CA-B 20KPA96CA-C 20KPA96CA-CB
20KPA96CA-CTB 20KPA96CA-LF 20KPA96C-B 20KPA96C-C
20KPA96C-CB 20KPA96C-CTB 20KPA96-CTB 20KPA9A
20KPA9CA 20KPCS 20KR 0603 1% 20KR85
20KROHM08055% 20KV 20KV,20MA 20KV1000PF
20KV102K 20KV103M 20KV221K 20KV302K
20KV33PF 20KV471K 20KV511M 20KV-SL10-F10-20PK
20KYAG 20KΩ 20KΩ 20KΩ3296位器(3296W-1-203L
20㏀ 20L 20L0A008A1 20L0A012A1
20L0TQ2 20L10 20L100CT 20L100CTF 20L100CT
20L10-20PC 20L10-30CNT 20L10ACFN 20L10ACN
20L10ACNL 20L10AVC 20L10BJC 20L10MJS/883B
20L10NC 20L10VC 20L15D 20L15T
20L15T 其他被元件 20L15T-LF 20L15TPBF 20L15TPBF20A/15VTO-220AC
20L15TS 20L15TS-M3 20L15TSPBF 20L15TSPBF 其他被元件
20L15TSTRLPBF 20L15TSTRRPBF 20L200SW 20L2539
20L25CT 20L25CTSTTO-2202191 20L25CTSTTO-2202241 20L25CTSTTO-2202255
20L2CNS 20L2MJS/883B 20L320 20L60
20L60U 20L60V 20L6P41 20L6P44
20L6P44N 20L6P45 20L6P45 其他被元件 20L6P54
20L7326-PQ 20L7358-PQ 20L7363 P 20L7363P
20L7368PQ 20L7385PQ 20L7715 20L7720
20L7759ESD 20L7882 20L8 20L810CFN
20L8-10CFN 20L8-10JC 20L8-10PC 20L8-15
20L815CFN 20L8-15CFN 20L8-15CNL 20L8-15CNT
20L8-20/BLAJC 20L8-20MFKB 20L8-20MFKB/TIBPAL 20L8-20MJTB
20L8-20MJTB/TIBPAL 20L8-20MWB 20L8-25C 20L8-25CFN
20L8-25CNL 20L8-25CNT 20L84-01 20L8-5CFN
20L8-7 20L8767 20L8-7A 20L8-7CFN
20L8-7FN 20L8-7JC 20L8-7PC 20L8A/AM
20L8A-2ML/883B 20L8ACNL 20L8AMJS 20L8AML/883
20L8AML/883B/PAL 20L8AVC 20L8BACJS 20L8BCFN
20L8BCJS 20L8BCN 20L8BCNL 20L8BCNS
20L8BMJS/883B 20L8BML/883B 20L8BPC 20L8BVC
20L8DNC 20L8DVC 20L8H-5JC15 20L8-PLUS20L8-7N
20L8W 20L8Z-40CNS 20L8-Z-45CQS 20L9086 4H
20L90864H 20LB IC 20LB-25CFN 20LB-5CFN
20LC20 20LC20U 20LC20U. 20LC20US
20LC20UST 20LC30 20LC30 其他IC 20LC30(DF20LC30)
20LC30SM 20LC40UT 20LCT 20LCTF
20LD 20LD PLCC 20LD/PDIP 20LD/SOIC
20LD/SSOP 20LD1SOIC 20LDMLPQ4.5X3.5 20LDS
20LD-SSOP 20LDTSSOP 20LDTSSOP(4.4MM) 20LDTSSOP(44MM)
20LET 20LF021C 20LF021CS 20LF02ICS
20LF42S 20LF42S/YCL 14pin 20LF43S 20LF6
20LHE1AWA1P30 20LHE1AWB1P30 20LHE1XWA1P30 20LHE2AWA1P30
20L-LL13K-P75A 20LMLPQ 20LMQFN 20LOTQ2
20LPCV24110 20LPCV2415 20LPCV2425 20LPCV2440
20LPCV2475 20LPTT.3 20LR450SU 20LR450U
20LR550SU 20LR550U 20LR600SU 20LR600U
20LR730SU 20LR730U 20LR730X1003 20LSOIC
20L-SOIC 20LSSOP 20LT1 20LTSSOP
20LV008BBTC-70G 20LV03MP 20M 20M crystal 5*7
20M 1206J 20M 3.3V 20M 3225 20.000MHZ 3.2*2.5 4P 20M 5*7 晶
20M 5*7 晶 直晶振 20M 5X7 5V 50PPM SPK-SMD 20M 6035 4P 20M 6035 4P 直晶振
20m 고급형 20M SG8002CAPCB 50PPM (E) 20M SG8002JAPHM 20M SMD1608
20M.000Hz 20M;0603;1%;1/10W 20M000 20M01C
20M020D 20M020D1B 20M020D1U 20M024D1U
20M03C 20M10 20M100 20M120
20M140 20M145 FUSE BOX Honda 20M15 20M160
20M161000 20M1F 20M1VP03AC 20M20
20M22WLLX 20M250VB 20M30 20M313W-100K-OHM
20M3225 20M38BVR 20M40 20M40JN
20M4-219 20M45BVR 20M45M1C52051 20M480MHZ
20M-49SMD-SR 20M-49S-SR 20M50 20M540VB
20M60 20M60BNR 20M80 20M꿨(JA8-20M)
20M晶振 20M晶振 5*7 20M晶振57 20MA10
20MA100 20MA120 20MA140 20MA15
20MA160 20MA20 20MA30 20MA40
20MA50 20MA60 20MA80 20MB
20MB60A 20MBB300XA 20MBB330XA 20MBB450XA
20MBBS 20MBP450XA 20MBR300XA 20MBR330XA
20MBR450XA 20MC106KD 20MC106KD2TEL 20MC106KD2TER
20MC106KDTEL 20MC106KDTER 20MC106MD2 20MC106MD2TEL
20MC106MD2TER 20MC106MDTEL 20MC106MDTER 20MC156KD2TEL
20MC156KD2TER 20MC156KDTEL 20MC156KDTER 20MC156MD2TEL
20MC156MD2TER 20MC156MDTEL 20MC156MDTER 20MC225KB
20MC225KB2 20MC225KB2TEL 20MC225KB2TER 20MC225KBTEL
20MC225KBTER 20MC225MB2TEL 20MC225MB2TER 20MC225MBTEL
20MC225MBTER 20MC225MBTER(20V2.2UF) 20MC225MBTER(20V2.2uF)MARCONB 20MC2B-T
20MC474KATEL 20MC474KATER 20MC474MATEL 20MC474MATER
20MC475KCTEL 20MC475KCTER 20MC475MC 20MC475MCTEL
20MC475MCTER 20MC475MCTER 其他被元件 20MC684KATEL 20MC684KATER
20MC684MATEL 20MC684MATER 20MC685KCTEL 20MC685KCTER
20MC685MCTEL 20MC685MCTER 20MCE106MB2TER 20MCE106MB2TER(N)
20MCE335MB2TER 20MCE475MATER 20MCE475MATERPB-FREE 20MCE685MB2TER
20MCF106KD2TEL 20MCF106KD2TER 20MCF106KDTEL 20MCF106KDTER
20MCF106MD2TEL 20MCF106MD2TER 20MCF106MDTEL 20MCF106MDTER
20MCF156KD2TEL 20MCF156KD2TER 20MCF156KDTEL 20MCF156KDTER
20MCF156MD2TEL 20MCF156MD2TER 20MCF156MDTEL 20MCF156MDTER
20MCF475KCTEL 20MCF475KCTER 20MCF475MCTEL 20MCF475MCTER
20MCF475MCTER 4.7UF20V-C 20MCF685KCTEL 20MCF685KCTER 20MCF685MCTEL
20MCF685MCTER 20MCH225KB2TEL 20MCH225KB2TER 20MCH225KBTEL
20MCH225KBTER 20MCH225MB2TEL 20MCH225MB2TER 20MCH225MBTEL
20MCH225MBTER 20MCH474KATEL 20MCH474KATER 20MCH474MATEL
20MCH474MATER 20MCH475KCTEL 20MCH475KCTER 20MCH475MCTEL
20MCH475MCTER 20MCH684KATEL 20MCH684KATER 20MCH684MATEL
20MCH684MATER 20MCM106KB2TEL 20MCM106KB2TER 20MCM106MB2TEL
20MCM106MB2TER 20MCM155KA2TEL 20MCM155KA2TER 20MCM155MA2TEL
20MCM155MA2TER 20MCM156KCTEL 20MCM156KCTER 20MCM156MCTEL
20MCM156MCTER 20MCM156MCTER-J 20MCM225KATEL 20MCM225KATER
20MCM225MATEL 20MCM225MATER 20MCM225MATER(2.2/20V/A) 20MCM226KCTEL
20MCM226KCTER 20MCM226MCTEL 20MCM226MCTER 20MCM226MCTER-J
20MCM335KATEL 20MCM335KATER 20MCM335MATEL 20MCM335MATER
20MCM335MATER-J 20MCM336KD2TEL 20MCM336KD2TER 20MCM336KDTEL
20MCM336KDTER 20MCM336MD2TEL 20MCM336MD2TER 20MCM336MDTEL
20MCM336MDTER 20MCM475MATER 20MCM476MD 20MCM476MDER
20MCM476MDTER 20MCM476MDTER(S) 20MCM685KB2TEL 20MCM685KB2TER
20MCM685MB2TEL 20MCM685MB2TER 20MCR226MDTEL 20MCR226MDTER
20MCR336MDTEL 20MCR336MDTER 20MCS105MA2TEL 20MCS105MA2TER
20MCS105MATEL 20MCS105MATER 20MCS105MATER 其他被元件 20MCS106MC
20MCS106MCTEL 20MCS106MCTER 20MCS155MATEL 20MCS155MATER
20MCS226MD2TEL 20MCS226MD2TER 20MCS226MD2TER /22UF20V-M 20MCS226MDTEL
20MCS226MDTER 20MCS226MDTER(20V/22UF/D) 20MCS226MDTER(20V/22UF/E) 20MCS335MB2TEL
20MCS335MB2TER 20MCS335MBTEL 20MCS335MBTER 20MCS474MA2TEL
20MCS474MA2TER 20MCS475MB2TEL 20MCS475MB2TER 20MCS475MB2TER / 4.7UF20V-M
20MCS475MBTEL 20MCS475MBTER 20MCS684MA2TEL 20MCS684MA2TER
20MCS685MBTER 20MEC-B-2A1 20MEC-B-2A2 20MEC-B-2A2_MST
20MEC-B-2A3 20MEC-B-2A3_MST 20MF330AC60HZ 20MH()
20MH(有源) 20MH100 20MH120 20MH160
20MH20 20MH40 20MH60 20MH80
20mH-NS200-UU1620 20mH-NS20DD-UU1116 20mH-NSH1014-UU1014 20mH-NSV1014-UU1014
20mH-UU1014-NSH1014 20mH-UU1014-NSV1014 20mH-UU1116-NS20DD 20mH-UU1620-NS200
20mHx25phi(4pin-BASE) 20mHx25phi(A-발판BASE) 20mHx25phi(V-TYPE) 20mHxT2512(4pin-BASE)
20mHxT2512(A-발판BASE) 20mHxT2512(V-TYPE) 20MHZ 20MHZ (20PF)
20MHZ 1.8V-3.3V 20MHZ 18PF 20MHz (3.2*2.5) 20MHz (49S)
20MHz (49U) 20MHz (5*3.2) 20MHz (7*5) 20Mhz (DSX221G)
20MHz (HALF) 20MHZ (SX-1) 20MHz /HALF 20MHZ +/- 30 PPM 18PF SX-1 SMD
20MHz 10PPM 18PF SMD6*3.5 20MHZ 2016 X-TAL 20MHZ 2520 3225 5032 7050 1.8- 20MHZ 3.2*2.5
20mhz 3225 20MHZ 3225 4P 20MHZ 49S 49SMD 49U 20MHZ 49U
20MHZ 49US 20MHz 5*7mm 20MHZ 5032 X-TAL 20MHz ATS
20MHZ GXO-7531 20MHZ HC49S C32 20MHz HC49S Low Profile Crysta 20MHZ NX3225SA STD-CSR-1
20MHz SMD RESONAT 20MHz SXH-A 7X4SMD OSC 20MHZ TU49U 20MHz X-TAL 20pF
20MHZ(18P) 20MHZ(18PF) 20MHZ(3.2*2.5) 20MHZ(3.3V)
20MHZ(3225) 20MHz(ATS) 20MHZ(ATS-SMD) 20MHZ(HC49S-SMD)
20MHZ(HC-49U) 20MHZ(SMT 16PF 2.5) 20MHz(SX-3225)15pF 20MHz. CRYSTAL
20MHZ..18PF 20MHZ/(SX-1)/18PF 20MHz/12PF/±30PPM 20MHz/20pF/HC49S/FUN
20MHZ/3.3V 20MHZ/HC49S/SERIES 20MHz/SX-3/SX-3/ XTL-0044 20MHz/SX8/SX8/ XTL-0062
20MHz15pF±10PPMSMD 20MHz18pF±30ppm 20MHz18pF±30ppmDIP 20MHz18pF±30ppmSMD
20MHZ20PF(SX-1) 20MHz20pF±30ppm SMD 20MHz3.3V±50ppm(SCO-103) 20MHz3.3V±50ppm50*32
20MHZ500.25 20MHZ510-2P 20MHZ-ATS 20MHZ-ATS-22PF
20MHZCHC49S-SMD 20MHZDIP-4P 20MHZDSX151GA 20MHZGXO-7531
20MHZ-HALF 20MHZHC-49S 20MHZHC49U70 20MHZKYOCERA
20MHZOSC3.3V(SCO-533) 20MHZOSZI 20MHZPSY-36 20MHZ-S
20MHZSMD 20MHZSOP-4372 20MHZTXC 20ML-934IT PBF
20MLA10 20MLA100 20MLA120 20MLA140
20MLA160 20MLA20 20MLA30 20MLA40
20MLA60 20MLA80 20mm 20MM 15mm
20mm 0-3A 20mm 0-5A 20mm 1-5A 20mm 1A
20mm 2A 20mm 30A cement 20mm 10A 20mm 15mm
20mm 1A 20mm 20A 20mm 3A 20mm 5A
20mm 5A FUSE0 20mm 휴즈홀더 20MM FUSE T2.5AMP 20MM*8MM_KAPTON
20mm/20A250V 20MM250V-10A 20MM-510V-10%-B72220S3321K101 20mm5pie 250V (소형 2A)
20MMFUSET2.5AMP 20MMX284MM-8810-STRIPS 20MO BISCR 8604050GR-69 20MOBISCR8604050GR-69
20mohm 20MQ040 20MQ040 IC 20MQ040N
20MQ040NPBF 20MQ040NTRPBF 20MQ040TRPBF 20MQ060
20MQ060 IC 20MQ060-M3/5AT 20MQ060NPBF 20MQ060NTRPBF
20MQ060TRPBF 20MQ100 20MQ100 二管 20MQ100 IC
20MQ100-M3/5AT 20MQ100N 20MQ100NPBF 20MQ100NPBF 二管
20MQ100NTRPBF 20MQ100TRPBF 20MQ40 20mR(1%)(R3216)
20MS 20MSA-PB-1A-A-000 20MSA-PB-1A-B-E 20MSA-RBC-1A-A-000
20MSA-RBC-1A-A-K 20MSA-RBC-1A-B-E 20MSA-RBC-1A-B-E() 20MT120UF
20MT120UFAPBF 20MT120UFP 20MT120UFPBF 20-MT-1932(5)SXE
20MTG-5005CE 20MHZ 20MTG-50Z05CE 20MHZ 20MUCL 20MV1
20-MZ 20mΩ/2W 20N 20N 2000FS
20N 2000-U 20N 250MA 20N 2A 250V 20N 3000FS
20N 5000 20N 5000 T52 20N 6A 250V 20N 7A 250V
20N-010H 20N0200FS 20N-020H 20N-020L
20N-0250H/L 20N-0250H/L250MA 20N025S 20N03
20N03 60N03 100N-3 20N03(KTP20N03) 20N03/30N03 20N-030H
20N-032H 20N0350N0370N03 20N03BL 20N03BLINFTO-252-2189
20N03GP 20N03H 20N03HDL 20N03HDLT4
20N03HL 20N-03HL 20N03HL 其他被元件 20N03L
20N03L 其他被元件 20N03L TO252 20N03L27 20N03LG
20N03LinfineonTO-252120 20N03LS 20N03ONTO-25142819 20N03ONTO-25142823
20N03ONTO-25142877 20N03S 20N048S253MA 20N-0500H
20N-0500L 20N-050H/L 20N-050L 20N0520
20N05M1 20N05MI 20N06 20N06 #T
20N06 TO251 20N06 TO252 20N06(KTP20N06) 20N06.
20N06/30N06/40N06/50N06/60N06 20N06/30N06/50N06 20N06/30N06/50N06/60N06 20N06/30N06/50N06/80N06
20N06/50N06/60N03 20N06/FQD20N06/FQU20N06 20N06-220 20N06-252
PREV    51  52  53  54  55  56  57  58  59  60    NEXT