allparts
Korea HQ : Rm 1707, 1st Block, Ace High Tech City, 3Ga 54-20, Munrae-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
( Tel : 82-2-2634-6328     Fax : 82-2-2634-7328 )
China Office : Rm 704, A block, Huangdu square, #3008 Yitian road, Futian district, Shenzhen city, Guangdong
province, China ( Tel : 86-755-8321-2156~7     Fax : 86-755-8379-5857 )
PARTS LIST0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
12TS15-2 12TS15-3 12TS15-4 12TS15-5
12TS15-6 12TS15-7 12TS15-7. 12TS15-8
12TS95-1 12TS95-10 12TS95127-3 12TS95127-7
12TS95-2 12TS95-3 12TS95-4 12TS95-5
12TS957 12TS95-7 12TS95-70 12TTS08
12TTS08 功率三管 12TTS08FP 12TTS08PBF 12TTS08S
12TTS08SPBF 12TTS08STRL 12TTS08STRLPBF 12TTS08STRR
12TTS16 12TUR6-316 12TUR8-316 12TW10P
12TW1-1 12TW1-10 12TW110A 12TW1-10A
12TW1-10B 12TW1-10D 12TW1-10E 12TW1-10F
12TW1-10G 12TW1-10H 12TW1-10J 12TW1-10K
12TW1-10L 12TW1-10M 12TW1-10N 12TW1-10P
12TW1-12 12TW1-12A 12TW1-12B 12TW1-12D
12TW1-12E 12TW1-12F 12TW1-12G 12TW1-12H
12TW1-12J 12TW1-12K 12TW1-12L 12TW1-12M
12TW1-12N 12TW11A 12TW1-1A 12TW1-1B
12TW1-1D 12TW1-1E 12TW1-1F 12TW1-1G
12TW1-1H 12TW1-1J 12TW1-1K 12TW1-1L
12TW1-1M 12TW1-1N 12TW1-1P 12TW1-2
12TW1-261 12TW1-2D 12TW1-2F 12TW1-2G
12TW1-3 12TW13-12 12TW13-3D 12TW13-3F
12TW13-3G 12TW1-3D 12TW1-3F 12TW1-3G
12TW1-5 12TW1-50 12TW1-50E 12TW1-50F
12TW1-50K 12TW1-50L 12TW1-50M 12TW150N
12TW1-50N 12TW1-56 12TW1-56E 12TW1-56F
12TW1-56K 12TW1-56L 12TW1-56M 12TW1-56N
12TW1-5E 12TW1-5F 12TW1-5K 12TW1-5L
12TW1-5M 12TW1-5N 12TW1-7 12TW1-70
12TW1-70E 12TW1-70L 12TW1-70N 12TW1-72
12TW1-72E 12TW1-72L 12TW1-72N 12TW17E
12TW1-7E 12TW1-7L 12TW1-7N 12TW1-8
12TW1-8F 12TW19-10-A001 12TW19-10-A002 12TW19-10-A003
12TW19-10-A004 12TW19-10-A005 12TW19-10-A006 12TW19-10-A007
12TW19-1-A001 12TW19-1-A002 12TW19-1-A003 12TW19-1-A004
12TW19-1-A005 12TW19-1-A006 12TW19-1-A007 12TW19-2-A001
12TW19-2-A002 12TW19-2-A003 12TW19-2-A004 12TW19-2-A005
12TW19-2-A006 12TW19-2-A007 12TW19-3-A001 12TW19-3-A002
12TW19-3-A003 12TW19-3-A004 12TW19-3-A005 12TW19-3-A006
12TW19-3-A007 12TW19-5-A001 12TW19-5-A002 12TW19-5-A003
12TW19-5-A004 12TW19-5-A005 12TW19-5-A006 12TW19-5-A007
12TW19-70-A001 12TW19-70-A002 12TW19-70-A003 12TW19-70-A004
12TW19-70-A005 12TW19-70-A006 12TW19-70-A007 12TW19-7-A001
12TW19-7-A002 12TW19-7-A003 12TW19-7-A004 12TW19-7-A005
12TW19-7-A006 12TW19-7-A007 12TW19-8-A001 12TW19-8-A002
12TW19-8-A003 12TW19-8-A004 12TW19-8-A005 12TW19-8-A006
12TW19-8-A007 12TW2-1 12TW2-21 12TW2-3
12TW29-1 12TW29-50 12TW29-7 12TW34-70
12TW401-1 12TW401-21 12TW401-51 12TW401-7
12TW411-7 12TW418-10 12TW418-3 12TW49-10A
12TW49-3D 12TW51-50 12TW593-3 12TW75-3
12TW75-7 12TW802-7 12TW804-7 12TW804-72E
12TW808-7 12TW8-1 12TW810A 12TW8-10A
12TW8-10P 12TW8-1A 12TW8-1L 12TW8-3
12TW8-3D 12TW8-3F 12TW8-7 12TW870-5
12TW873-1 12TW8-7E 12TXLEJ160 12TXLEJ160D
12TXLEJ200 12TZ11 12TZ51 12TZ5S
12U09 12U10 12U10U 12U-1919-G19
12U311 12U52-103 12U536 12U7
12UAN12316 12UB-270NH 12uF/100V K 12UH
12UH 18φ (IR18-120M-6826)-TUB 12uH 2.6A 1004 12uH 2520 12uH 3225
12uH 4A 10% 12UH CHOKES 12UH(744373965120) 12UH/0805
12uH+-10% 12uHΦ6 12V 12V 13*7MM
12V 0.15A BA96S 12V 1.5A 12V 100W INVERTER 12V 104P
12V 13*7MM 12V 130pF 1KHz 0402 12V 1A STEP-DOWN D24 12V 1W
12V 2.2A STEP-DOWN D24V22F12 12V 23 12V 2A 12V 2A (ADAPTOR)
12V 2A Power Adapter 12V 2W 12V 3.8A (ADAPTOR) 12V 330uF
12V 330uF (5x9 T2.5 Polymer PX 12V 3A Power Adapter 12V 4.0A 12V 5A Power Adapter
12V L828 27A 12V MOTOR 48 CPR ENCODER FOR 2 12V One 1 Channel Relay Module 12V ST
12V/0805 12V/1A 12V/1N4742 12V/1W
12V/1W/2W/3W/5W 12V/2.6A 12V/2W 램프 12V/3W 램프
12V/5W 램프 12V/6W 램프(NO.1893) 12V/750GPH 12V0.33F
12V01 12V02 12V-0459 12V1.0F
12V1.2A 12V1.5A(ADAPTOR) 12V110mA-4mm-(L.W200x200)-pilo 12V16VC22RME55TP
12V1A 12V1A 12V2A AC/DC ADAPTER POWE 12V1A(ADAPTER) 12V1A(ADAPTOR)
12V1AUL220V(남미) 12V1KHZ 12V1W 12V1W-M
12V2.5A 12V23 12V250mA0603FEMTOSMDC010FTE 12V2A
12V2A(ADAPTER) 12V3.2A 12V3.5A(ADAPTER) 12V300MA
12V30MA 12V3660 12V370WPC 12V3A
12V3A(ADAPTOR) 12V3AADAPTOR 12V3W 12V3W T8X29 KF120030P2
12V4.5A 12V5.0F 12V500MA 12V512SI
12V55 12V55C 12V5A 12V5A(ADAPTER)
12V5A(ADAPTOR) 12V6A 12V6GT 12V80mA-4mm-(L.W100x100)-pilot
12V80mA-4mm-(L.W200x200)-pilot 12v820uf 12VA7 12VAD
12VAD.OEM 12VBB 12VBB.OEM 12VBP
12VBP.OEM 12VBPS 12VBPS.OEM 12VBR
12VBR.OEM 12VBRAD 12VBRAD.OEM 12VCD
12VCOMBO-B 12VCPS3 12VDC 12VDC/I
12VDC_0.8A (Pb Free) 12VDC-12-900VDC-100A 12VDC2225D3 12VDC-5A
12VDC-L1220-WH240-BW50 12VDCL320BL60BW00 12VDCL320WH60BW50 12VDCL620WH120BW50
12VDCL712A 12VDCL740WH144BW50 12V-DUB-CW-01M 12V-DUB-CW-12M
12V-DUB-PW-12M 12V-DUB-WW-12M 12VDUSB 12V-DZD12V-TB
12V-DZD12V-TBTOSHIBA09+SOT-231 12VF303 12VG04049L 12VJQ1AP-12V-F AJQ8341F
12VL170 12VL170U 12VL175L 12VL175LU
12VL175U 12VL175XL 12VL175XLU 12VL230
12VL230U 12VMAX 12V-MB-CW-12M 12V-MB-PW-12M
12V-MB-WW-12M 12V-MWG A 12V-MWG G 12V-MWG R
12V-MWG W 12VN201-B2K 12V-NB-BLU-01M 12V-NB-BLU-12M
12V-NB-CW-12M 12V-NB-GRN-12M 12V-NB-PW-01M 12V-NB-PW-12M
12V-NB-RED-12M 12V-NB-WW-12M 12VOLT 12VOLTFAN
12VPG 12VPG.OEM 12VPG2A 12VPK
12VPSBLED (White) 12VR1S20F2N103B1 12VR1S20F4N103B1 12VR1S20F5N103B1
12VR2S20FBN103B1 12VR2S20FCN103B1 12VR3S20FTN103B1 12VRC
12VRC.OEM 12VRCK 12VRCSP.OEM 12VRCTT
12VRCTT.OEM 12VRCY 12VRD12W12M 12VRD12W15M
12VRD24W12M 12VRD24W15M 12VRD24X12M 12VRD24X15M
12VRD24X5M 12VRD48W12M 12VRD48W15M 12VRD48X12M
12VRD48X15M 12VRD48X5M 12VRS12W12M 12VRS12W15M
12VRS12W2.5M 12VRS12W3.3M 12VRS12W5M 12VRS24W15M
12VRS24W2.5M 12VRS24W24M 12VRS24W3.3M 12VRS24W5M
12VRS24X12M 12VRS24X15M 12VRS24X3.3M 12VRS24X5.1M
12VRS24X5M 12VRS48W12M 12VRS48W15M 12VRS48W2.5M
12VRS48W3.3M 12VRS48W48M 12VRS48W5M 12VRS48X12M
12VRS48X15M 12VRS48X3.3M 12VRS48X5.1M 12VRS48X5M
12VS201-B5K 12V-SB-BLU-12M 12V-SB-CW-12M 12V-SB-GR-01M
12V-SB-GRN-12M 12V-SB-PW-01M 12V-SB-PW-12M 12V-SB-RED-01M
12V-SB-RED-12M 12V-SB-RGB-5M 12V-SB-WW-01M 12V-SB-WW-12M
12VSOD-123 12VTDNN3 12VTR 12VTR.OEM
12V-UB-BLU-12M 12V-UB-CW-01M 12V-UB-CW-12M 12V-UB-PW-12M
12V-UB-WW-01M 12V-UB-WW-12M 12VV100S 12V-WDG A
12V-WDG G 12V-WDG R 12V-WDG W 12VXC
12VXT 12VXT.OEM 12W 12W1004-5
12W1004JC 12W1004JF 12W1004JP 12W120KOHM552MM
12W27E 12W-3000K 12W40N75 12W5%R205K6
12W-53.6 12W-6000K 12W62 12W620OHM5
12W620OHM5% 12W6GT 12WA010 12WA025
12WA050 12WA110 12WA125 12WA150
12WA210 12WA250 12WATT 12WB250
12WB410 12WCA0049600 12WD04 12WD05
12WD06 12WD12 12WD1B 12WD24-P
12WF010 12WF025 12WF050 12WF110
12WF125 12WF150 12WF210 12WF250
12WF310 12WKMSJ200 12WL250 12WL410
12WMK4WL4NMS 12W-PA01224002 12WQ03FN 12WQ03FNTRPBF
12WQ06FN(PB FREE) 12WXLDJ200 12WY-75160-115-36 12W-YC11903
12X 12X-102 J (.X) (.12-102J. 12X103 12X-103 J (.12-103J.
12X-103 J (.X) (.12-103J. 12X103J 12X-104 J (.X) (.12-104J. 12X104JN5A2503
12X10X2mm 12x12 12X12 196 12x12 (IVORY)
12X12 1103G 12X12-12-465 12X12-12-600 12X12-12-616
12X12-12-9490LE 12X12-12-9626 12X12-12-9629PC 12X12-12-966
12X12-25-5421 12X12-6-1170 12X12-6-1205 12X12-6-1218
12X12-6-1430 12X12-6-1449 12X12-6-3380 12X12-6-4004W
12X12-6-4008W 12X12-6-4016W 12X12-6-4026W 12X12-6-4032W
12X12-6-4052B 12X12-6-4056B 12X12-6-425 12X12-6-427
12X12-6-431 12X12-6-433 12X12-6-438 12X12-6-438PL
12X12-6-4462B 12X12-6-4462W 12X12-6-4466B 12X12-6-4466W
12X12-6-4492B 12X12-6-4492W 12X12-6-4496B 12X12-6-4496W
12X12-6-4646 12X12-6-4658F 12X12-6-467MP 12X12-6-468MP
12X12-6-4905 12X12-6-4910 12X12-6-4926 12X12-6-4929
12X12-6-4930 12X12-6-4932 12X12-6-4936 12X12-6-4941
12X12-6-4943F 12X12-6-4949 12X12-6-4950 12X12-6-4951
12X12-6-4952 12X12-6-4957F 12X12-6-4959 12X12-6-4991
12X12-6-5413 12X12-6-5419 12X12-6-5952 12X12-6-5962
12X12-6-600 12X12-6-7413 12X12-6-7419 12X12-6-7993MP
12X12-6-8997 12X12-6-9088 12X12-6-9472LE 12X12-6-9490LE
12X12-6-9495LE 12X12-6-9495MP 12X12-6-9626 12X12-6-CN3190
12X12-6-CN3490 12X12-6-CN4190 12X12-6-CN4490 12X12-6-F9460PC
12X12-6-F9469PC 12X12-6-F9473PC 12X12-6-LSE-060WF 12X12-6-LSE-110WF
12X12-6-LSE-160WF 12x12-B82477-G1000uHM 12x12-B82477-G100uHM 12x12-B82477-G10uHM
12x12-B82477-G15uHM 12x12-B82477-G1uHM 12x12-B82477-G2.2uHM 12x12-B82477-G220uHM
12x12-B82477-G22uHM 12x12-B82477-G3.9uHM 12x12-B82477-G330uHM 12x12-B82477-G33uHM
12x12-B82477-G4.7uHM 12x12-B82477-G470uHM 12x12-B82477-G47uHM 12x12-B82477-G5.6uHM
12x12-B82477-G6.8uHM 12x12-B82477-G680uHM 12x12-B82477-G68uHM 12x12-B82477-G82uHM
12X12C1 12X12C2 12X12LEDTACT 12X12PBGA
12X12WE 12X12WEC1 12X12X14mm 12X12X2.54mm
12X12X5 12X12X7 12X12X7.3 12X12X7.3[IC]
12X1332 12X13FBGA 12X16B1PL84C-3235 12X20TSOP
12X-2-121 12X22X7 NBR 12X24X7 NBR 12X3
12X330 12X-331 J (.X) (.12-331J. 12X4 12X474J
12X6.5X2mm 12X7R1C334K/1.25 12X-DTD12X-TA 12X-DZD12X-TA
12X-DZD12X-TA(TE85R) 12X-DZD12X-TATOSHIBA09+SOT-233 12X-DZD12X-TATOSHIBA23-12V9156 12XHFR-49AA1500
12XR-6H-P 12XR6YP 12XR-6Y-P 12XR-6Y-P(N)
12XSZ24A1-02 12XSZ34A1-02 12XTV2-CT-T3 12xx
12Y 12Y-102 J (.12+102J. 12Y102J 12Y-103 J (.12+103J.
12Y203J 12Y-2121-419 12Y224J 12Y33R
12Y-3535-419 12Y-472 J (.X) (.12+472J. 12Y-473 J (.12+473J. 12Y473J
12Y--DZD12Y-TA 12Y-DZD12Y-TA 12Y-DZD12Y-TA (12V) 12Y-DZD12Y-TA-E
12Y-DZD12Y-TA-TA-E 12Y-DZD12Y-TATOSHIBA09+SOT-233 12Y-DZD12Y-TB 12YI
12YIC-498-96 12Z 12Z013116-1914 12Z1P
12Z3 12Z3C1-E02 12ZA-3H 12ZA-8M
12ZF-6S-P 12ZP02866R1 12ZP02867R1 12ZP02868R1
12ZR-3H-P 12ZR-3H-P(P) 12ZR-8M 12ZR-8M-P
12ZSZ1049 12Ω ±1% SMD 0402 1/16W 12Ω1/8W 13
13 003 404 13 01 160 13 01 614 13 02 160
13 02 614 T BKA 13 05 160 13 05 160 T 13 13123
13 38MM 13 42 165 13 45 165 13 46 165
13 62 180 13 66 180 13 72 160 SB 13 74HC164PW118
13 81 8 13 82 200 13 82 200 T 13 82 8
13 82 8 T BKA 13 86 200 13 88 8 US 13 91 200
13 92 200 13 96 200 13 96 200 T 13 ATMEGA8A-AU
13 ET 13 ohm (13R0) 1/16W 1% (SMD 13 OHM J 1206 13 SA ESD / 5-068-13
13) ES1J 13) LTV-355T 13) MT48LC2M32B2P-6A IT:J 13)74AHC1G14GW
13)---ADuM1200CRZ-RL7 13)AK4183 13)AT24C02C-SSHM-T 13)DS1302S+T&R
13)LTV-356T-D 13)MAX3362AKA+T 13)MC78M15BDTRKG 13)SMAJ30CA
13**SN74LVC2G241DCUR(L/F) 13,LAN9220-ABZJ 13. DMP6110SSS-13 13.000 49
13.000 49 13.000 MHZ 5X3.2 13.000* 13.000000MHZ
13.000000MHZ (10.0)PF 13.000000MHz 1.6V~3.6V -40~+85 13.000000MHZ(10.0)PF 13.000000MHZ(10.0PF)
13.0000MHZ 13.0000MHz 3.3V 13.0000MHZ EXS00A-00093 13.0000MHz HC-49/S
13.0000MHz SX-1(SMD) 13.000M 13.000MHZ 13.000MHz 10pF
13.000MHZ 13MHZ 13M 13.000MHZ 13MHZ 13M DSX840GA 13.000MHZ 18PF 13.000MHZ 直晶振
13.000MHz SX-32 9PF 18PF 13.000MHz SX-8 18PF 13.000MHz-18pF 13.000MHZ-18PF SX-1
13.000MHZ-24 13.000MHZ503211PF 13.000M-I 13.00111.100
13.00E 13.00HZ 13.00HZJATSOT195 13.00HZTOYOCOMSOT185
13.00MHZ 13.00MHz SX-1 T&R 30-50-40-16 13.01.0.012.0000 13.01.0.024.0000
13.01.0.125.0000 13.01.3383-20 13.01.8.230.0000 13.0252.4105.0000
13.05600MHZ 13.07900-0 13.081MHZ 3225 13.0HCF-SA180E
13.0HCF-SA180J 13.0MHZ 13.0MHZ RTM501676/02 13.0MHZ-ATS
13.0MHZRTM501676/02 13.0M㎐ 13.11.8.230.0000 13.12.0.012.0000
13.12.0.024.0000 13.1213.19 13.125MHZ30PPM49US 13.13.229
13.13.519 13.13.525 13.13.539 13.13.639
13.13.649 13.13.655 13.13.715 13.13.725
13.13.755 13.14.119 13.14.125 13.14.145
13.14.195 13.14.229 13.14.239 13.14.305
13.14.419 13.15.329 13.15.329. 13.15.655
13.1622 13.1623 13.1626 13.1627
13.1636 13.1638 13.19.125 13.2256
13.225625 13.225625MHZ 13.225625MHZ 18PF 13.225625MHZ18PF
13.2256M 13.2256MHZ 13.2410.021 13.2480MHZ-ATS
13.248MHZ 13.248MHZ CRYSTALOSCILLAN/A183 13.2M-2 13.2MHZ
13.3 LCD 13.3 MM -500M 13.3 TOUCH 13.30.878
13.31.8.012.4300 13.31.8.230.4300 13.31.9.024.4300 13.320312
13.333MHZ 13.33KSS 13.352MHZ 13.3650MHZHC-18
13.3-8.7-4.5 6PIN USB-CONN 13.3-8.7-4.56PINUSB-CONN 13.3K 1% 1608 13.3k 1%R1608
13.3K-0603-0.1-1%-100ppm-RC060 13.3KΩ 1608(0603) (F)1% 13.400MHZ 13.401MHZ
13.4Mhz 13.5 13.5 OHMS 20 WATTS 13.5 Pi RV12F 10K/2mm
13.500000MHZ 13.500000MHZ 5V 13.500000MHZ49/SM5 13.50000MHZ
13.5000MHZ 13.5000MHZ CS10 13.5000MHZ FCX-04C 13.5000MHZ E7FA13.5000F20D33
13.5000MHz SX-1(SMD 13.5000MHz SX-1(SMD) 13.500-14 13.500M-F330T
13.500MHZ 13.500MHZ DSX530GA 13.500MHZ 13.5MHZ 13.500MHZ 13.5MHZ 13.5M
13.500MHZ HC49/S 18pF SX-1 13.500MHz SX-8 18PF 13.500MHZ24PFSX-1 13.500MHZHC49/S
13.50KSS 13.50MA 13.50MHZ 13.50MHz18pF±30ppmSMD
13.5-17AWG 13.520MHZ 13.52127MHZ 13.52127MHZ 49S 49SMD 49U
13.52127MHz xtal HC-49/US 13.521MHz18pF±30ppmSMD 13.5225MHZ 13.52313MHz (SX-32) Crytal
13.528750MHZ 13.55.470 13.56 13.56 MHz
13.560 13.560000MHZ 13.560000MHZ (HC-49/U-S) 13.560000MHZ(SX-118PF)
13.560000Mhz/18pF-ATS 13.560000MHZ-18pF 13.56000MHZ 13.56000MHZ18PF
13.5600B 13.5600MHZ 13.5600MHZ 18pF 13.5600MHz HC-49/S
13.5600MHz SX-1(SMD) 13.560625MHZ 13.560M 13.560MHZ
13.560MHZ 1.8V-3.3V 13.560MHZ 10PF 20PPM 1356P 13.560MHZ 13.56M DSX530GA 13.560MHz 18PF
13.560mhz 20PF 20PPM ROHS 49S 13.560MHZ 2520 3225 5032 7050 13.560MHz SX-3(SMD) 13.560MHz SX-7
13.560MHz SX-8 18PF 13.560MHZ(12PF) 13.560MHZ(CRYSTAL) 13.560MHz18pF±30PPM
13.560MHz18pF±30ppmDIP 13.560MHz18pF±30ppmSMD 13.568MHZ 13.56M
13.56M HC49U 13.56M-49SMD-SR 13.56M-49S-SR 13.56M-HC49
13.56MHZ 13.56MHz 15pf 20ppm 13.56MHz (49S) 13.56MHz (49U)
13.56MHz (5*3.2) 13.56MHz (SX-1) 13.56MHZ +/- 30 PPM 18PF SX-1 13.56MHz 20PF 20PPM
13.56MHZ 49S 49SMD 49U 13.56MHz SX-32 9PF 18PF 13.56MHZ(SX-1)/18PF 13.56MHZ/1AV4V10B8450G
13.56MHZ/3225 (20pF 10pins XDL 13.56MHz16PF±10PPMSMD 13.56MHz18pF±30ppm 13.56MHzSCSPRO3V0NOPCI
13.56MHzSCSPRO3V3RFID 13.56MHzSCSPRO5V0 13.56M-SMDHC49R 13.56M-SMDHC49R-T
13.57375MHZ 13.580625MHZ 13.59MXJ 13.5M
13.5M02 13.5M02-16WF8-4A29 13.5M08S 13.5MHZ
13.5MHZ 1.8V-3.3V 13.5MHz (3.2*2.5) 13.5MHz (49S) 13.5MHz (5*3.2)
PREV    261  262  263  264  265  266  267  268  269  270    NEXT