HOME
Korea HQ : Rm 1707, 1st Block, Ace High Tech City, 3Ga 54-20, Munrae-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea ( Tel : 82-2-2634-6328     Fax : 82-2-2634-7328 )
China Office : Rm 704, A block, Huangdu square, #3008 Yitian road, Futian district, Shenzhen city,
Guangdong province, China ( Tel : 86-755-8321-2156~7     Fax : 86-755-8379-5857 )
PARTS LIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
SN74LS112ADR SN74LS112ADR * SN74LS112ADR2 SN74LS112ADRE4
SN74LS112ADRG4 SN74LS112AJ SN74LS112AJD SN74LS112AJDS
SN74LS112AMEL SN74LS112AN SN74LS112AN * SN74LS112AN3
SN74LS112AN83 SN74LS112AND SN74LS112ANDS SN74LS112AN-E
SN74LS112ANE4 SN74LS112ANS SN74LS112ANSE4 SN74LS112ANSG4
SN74LS112ANSR SN74LS112ANSRE4 SN74LS112ANSRG4 SN74LS112ANSR-G4
SN74LS112D SN74LS112DR2 SN74LS112F SN74LS112J
SN74LS112N SN74LS112ND SN74LS112NS SN74LS112P
SN74LS113 SN74LS113A SN74LS113AD SN74LS113ADR
SN74LS113AFN SN74LS113AJ SN74LS113AN SN74LS113ANDIP
SN74LS113ANDS SN74LS113ANP3 SN74LS113ANS SN74LS113D
SN74LS113J SN74LS113N SN74LS113PC SN74LS114
SN74LS114A SN74LS114AD SN74LS114ADR SN74LS114AJ
SN74LS114AN SN74LS114AN. SN74LS114ANS SN74LS114D
SN74LS114J SN74LS114N SN74LS116N SN74LS1174N
SN74LS11ANS SN74LS11ANSR SN74LS11D SN74LS11D-01
SN74LS11DE4 SN74LS11DG4 SN74LS11D-G4 SN74LS11DR
SN74LS11DR. SN74LS11DR2 SN74LS11DRE4 SN74LS11DRG
SN74LS11DRG4 SN74LS11DR-G4 SN74LS11J SN74LS11M
SN74LS11MEL SN74LS11ML1 SN74LS11MR1 SN74LS11N
SN74LS11N(P3) SN74LS11N3 SN74LS11NC SN74LS11ND
SN74LS11NDS SN74LS11NDS-01 SN74LS11NE4 SN74LS11NMOTOROLA
SN74LS11NS SN74LS11NS TP SN74LS11NSE4 SN74LS11NSEL
SN74LS11NS-EL05 SN74LS11NSEL20 SN74LS11NSG4 SN74LS11NSLE
SN74LS11NSR SN74LS11NSRE4 SN74LS11NSRG4 SN74LS11NSR-G4
SN74LS11NS-SRL SN74LS11NSTP SN74LS11NS-TP SN74LS11NTEXAS
SN74LS11P SN74LS11PC SN74LS12 SN74LS121J
SN74LS121N SN74LS122 SN74LS122AN SN74LS122BN
SN74LS122D SN74LS122-D SN74LS122DE4 SN74LS122DG4
SN74LS122D-G4 SN74LS122DR SN74LS122DR2 SN74LS122DRE4
SN74LS122DRG4 SN74LS122J SN74LS122N SN74LS122N3
SN74LS122ND SN74LS122NE4 SN74LS122NS SN74LS122NS (SOP)
SN74LS122NSELL SN74LS122NSL SN74LS122NSR SN74LS122NSRE4
SN74LS122NSRG4 SN74LS123 SN74LS123 (SOP) SN74LS123 NSRG4
SN74LS1239129 SN74LS123AD SN74LS123ADR SN74LS123AN
SN74LS123ANS SN74LS123D SN74LS123D@TI-SOIC16 SN74LS123D-01
SN74LS123DB SN74LS123DBE4 SN74LS123DBG4 SN74LS123DBR
SN74LS123DBRE4 SN74LS123DBRG4 SN74LS123DE4 SN74LS123DG4
SN74LS123D-G4 SN74LS123DR SN74LS123DR pb SN74LS123DR(LF)
SN74LS123DR2 SN74LS123DR2G SN74LS123DRE4 SN74LS123DRG4
SN74LS123DR-G4 SN74LS123D-TI SN74LS123FK SN74LS123FK【工!一次性IC!
SN74LS123FN SN74LS123J SN74LS123L SN74LS123M
SN74LS123MEL SN74LS123ML SN74LS123ML1 SN74LS123MR1
SN74LS123MX SN74LS123MXE SN74LS123M-XE SN74LS123N
SN74LS123N AR SN74LS123N/MOTOROLA SN74LS123N3 SN74LS123N3.
SN74LS123ND SN74LS123NDIP-16 SN74LS123NDS SN74LS123NE4
SN74LS123N-MOT SN74LS123N-P SN74LS123NS SN74LS123NSE4
SN74LS123NS-EL SN74LS123NSG4 SN74LS123NSR SN74LS123NSR PBF
SN74LS123NSRG4 SN74LS123NSR-G4 SN74LS123NSRPBF SN74LS123NS-SR10
SN74LS123PREL SN74LS123S SN74LS123SR SN74LS1244A-1N
SN74LS124J SN74LS124N SN74LS124N. SN74LS125
SN74LS125/126/138/145 SN74LS125A SN74LS125A(SOP) SN74LS125AD
SN74LS125A-D SN74LS125AD * SN74LS125ADB SN74LS125ADB SOP
SN74LS125ADBE4 SN74LS125ADBR SN74LS125ADBRE4 SN74LS125ADBRG4
SN74LS125ADBR-G4 SN74LS125ADBSOP SN74LS125ADBX SN74LS125ADB-X
SN74LS125ADE4 SN74LS125ADG4 SN74LS125AD-G4 SN74LS125ADIR
SN74LS125ADR SN74LS125ADR * SN74LS125ADR SOIC-14 SN74LS125ADR(LF)
SN74LS125ADR2 SN74LS125ADRE4 SN74LS125ADRG4 SN74LS125ADRLF
SN74LS125ADRSOIC-14 SN74LS125AD-TI SN74LS125AH SN74LS125AJ
SN74LS125AJ-(CERAMIC TYPE) SN74LS125AM SN74LS125AMEJ SN74LS125AMEL
SN74LS125AMEL(T.I.) SN74LS125AML SN74LS125AML1 SN74LS125AMR1
SN74LS125AMR2 SN74LS125AN SN74LS125AN * SN74LS125AN PBF
SN74LS125AN(MOTO) SN74LS125AN. SN74LS125AN/NOPB SN74LS125AN3
SN74LS125AND SN74LS125ANDS SN74LS125ANE4 SN74LS125AN-G4
SN74LS125AN-MOT SN74LS125ANS SN74LS125ANSE4 SN74LS125ANSG4
SN74LS125ANSLE SN74LS125ANSR SN74LS125ANSR * SN74LS125ANSRE4
SN74LS125ANSRG4 SN74LS125ANSR-G4 SN74LS125ANSRTP2 SN74LS125ANSR-TP2
SN74LS125ANS-SL10 SN74LS125ANSTFB SN74LS125ANS-TFB SN74LS125AN-TI
SN74LS125ARM1 SN74LS125ASDR SN74LS125ASR SN74LS125AV
SN74LS125D SN74LS125DBR SN74LS125DR SN74LS125J
SN74LS125N SN74LS125NA SN74LS125NS SN74LS125NSR
SN74LS125P SN74LS126 SN74LS126A SN74LS126AD
SN74LS126AD * SN74LS126ADE SN74LS126ADE4 SN74LS126ADG4
SN74LS126AD-G4 SN74LS126ADR SN74LS126ADR2 SN74LS126ADRE4
SN74LS126ADRG4 SN74LS126AH17 SN74LS126AJ SN74LS126AM
SN74LS126AM-TE2 SN74LS126AN SN74LS126AN * SN74LS126AN(TI)
SN74LS126AN-01 SN74LS126AN-02 SN74LS126AND SN74LS126ANE4
SN74LS126ANS SN74LS126ANS(TP) SN74LS126ANSE4 SN74LS126ANS-EL
SN74LS126ANS-EL05 SN74LS126ANSG4 SN74LS126ANSR SN74LS126ANSR *
SN74LS126ANSR. SN74LS126ANSRE4 SN74LS126ANSRG4 SN74LS126ANSR-G4
SN74LS126ANSTP SN74LS126D SN74LS126DR SN74LS126F
SN74LS126J SN74LS126N SN74LS126N-LF SN74LS126NS
SN74LS126NSR SN74LS128J SN74LS128N SN74LS12A
SN74LS12AJ SN74LS12AN SN74LS12D SN74LS12J
SN74LS12JN SN74LS12N SN74LS12N. SN74LS12NS
SN74LS12NSR SN74LS132 SN74LS132AN SN74LS132D
SN74LS132-D SN74LS132DE4 SN74LS132DG4 SN74LS132D-G4
SN74LS132DR SN74LS132DR2 SN74LS132DRE4 SN74LS132DRG4
SN74LS132DR-G4 SN74LS132D-TI SN74LS132FK SN74LS132FK【工!一次性IC!
SN74LS132FN SN74LS132J SN74LS132JD SN74LS132K
SN74LS132M SN74LS132ML1 SN74LS132MR1 SN74LS132N
SN74LS132N PBF SN74LS132N PBF SN74LS132N3 SN74LS132ND
SN74LS132NE4 SN74LS132N-G4 SN74LS132N-P SN74LS132NS
SN74LS132NSC SN74LS132NSE4 SN74LS132NSG4 SN74LS132NSR
SN74LS132NSR PB FREE SN74LS132NSRE4 SN74LS132NSRG4 SN74LS132NSRPBFREE
SN74LS132NSTFB SN74LS132NS-TFB SN74LS132N-TI SN74LS133
SN74LS133AN SN74LS133DR2 SN74LS133J SN74LS133M
SN74LS133MEL SN74LS133ML1 SN74LS133N SN74LS133N(MOTO)
SN74LS133NDS SN74LS136 SN74LS136AN SN74LS136D
SN74LS136D10 SN74LS136DB SN74LS136DBR SN74LS136DE4
SN74LS136DG4 SN74LS136D-G4 SN74LS136DR SN74LS136DR2
SN74LS136DRE4 SN74LS136DRG4 SN74LS136F SN74LS136J
SN74LS136N SN74LS136N. SN74LS136NC SN74LS136NDS
SN74LS136NE4 SN74LS136NS SN74LS136NSE4 SN74LS136NS-EL
SN74LS136NSG4 SN74LS136NSR SN74LS136NS-R SN74LS136NSRE4
SN74LS136NSRG4 SN74LS136NSR-G4 SN74LS136NS-SL10 SN74LS137
SN74LS137D SN74LS137DR SN74LS137DR2 SN74LS137J
SN74LS137N SN74LS137N3 SN74LS137NS SN74LS138
SN74LS138 AN SN74LS138AJ SN74LS138AN SN74LS138ANS
SN74LS138ANSR SN74LS138BN SN74LS138D SN74LS138-D
SN74LS138D G4 SN74LS138DB SN74LS138DBR SN74LS138DBT-ET
SN74LS138DE4 SN74LS138DG4 SN74LS138D-G4 SN74LS138DG4(L/F)
SN74LS138DR SN74LS138DR (駱竟) SN74LS138DR (窄) SN74LS138DR()
SN74LS138DR(窄) SN74LS138DR(LF) SN74LS138DR(PB) SN74LS138DR2
SN74LS138DRE4 SN74LS138DRG SN74LS138DRG4 SN74LS138DR-G4
SN74LS138FN SN74LS138FP SN74LS138J SN74LS138J.
SN74LS138JDS SN74LS138M SN74LS138MEL SN74LS138ML
SN74LS138ML1 SN74LS138MR1 SN74LS138N SN74LS138N (PB FREE) 16PIN
SN74LS138N BR SN74LS138N PBF SN74LS138N* SN74LS138N.
SN74LS138N3 SN74LS138NC SN74LS138ND SN74LS138NDS
SN74LS138NE4 SN74LS138NS SN74LS138NS(TP) SN74LS138NSE4
SN74LS138NS-EL SN74LS138NSG4 SN74LS138NSLE SN74LS138NSR
SN74LS138NSR (櫓竟) SN74LS138NSR (中) SN74LS138NSR PB FREE SN74LS138NSR()
SN74LS138NSR(中) SN74LS138NSRE4 SN74LS138NSRG4 SN74LS138NSR-G4
SN74LS138NSRPBFREE SN74LS138NSSR SN74LS138NSTP SN74LS138P
SN74LS139 SN74LS139A SN74LS139AD SN74LS139AD *
SN74LS139ADE4 SN74LS139ADG4 SN74LS139AD-G4 SN74LS139ADR
SN74LS139ADR * SN74LS139ADRE4 SN74LS139ADRG4 SN74LS139AJ
SN74LS139AN SN74LS139AN * SN74LS139AN. SN74LS139AN3
SN74LS139ANE4 SN74LS139AN-G4 SN74LS139ANS SN74LS139ANS TP
SN74LS139ANS(TP) SN74LS139ANSE4 SN74LS139ANSG4 SN74LS139ANSL
SN74LS139ANS-L SN74LS139ANS-L1 SN74LS139ANSLE SN74LS139ANSR
SN74LS139ANSR PB FREE SN74LS139ANSR SOP5.2 SN74LS139ANSRE4 SN74LS139ANSRG4
SN74LS139ANSR-G4 SN74LS139ANSRPBFREE SN74LS139ANS-SL10 SN74LS139ANS-TE2
SN74LS139ANSTP SN74LS139D SN74LS139-D SN74LS139DR
SN74LS139DR2 SN74LS139DR2G SN74LS139D-T SN74LS139J
SN74LS139J-(CERAMIC TYPE) SN74LS139M SN74LS139ML1 SN74LS139MR
SN74LS139MR1 SN74LS139MR2 SN74LS139N SN74LS139ND
SN74LS139NDS SN74LS139NQST SN74LS139NS SN74LS139NSR
SN74LS139P SN74LS13D SN74LS13DR SN74LS13DR2
SN74LS13H SN74LS13J SN74LS13N SN74LS13ND
SN74LS13NS SN74LS13QDR SN74LS14 SN74LS14 AN
SN74LS140 SN74LS140J SN74LS140N SN74LS140NS
SN74LS141 SN74LS142D SN74LS143D SN74LS144
SN74LS145 SN74LS145D SN74LS145-D SN74LS145DB
SN74LS145DBR SN74LS145DE4 SN74LS145DG4 SN74LS145D-G4
SN74LS145DR SN74LS145DR(LF) SN74LS145DR2 SN74LS145DRE4
SN74LS145DRG4 SN74LS145DR-G4 SN74LS145IC SN74LS145J
SN74LS145M SN74LS145MEL SN74LS145ML1 SN74LS145N
SN74LS145N3 SN74LS145NE4 SN74LS145N-G4 SN74LS145NS
SN74LS145NSE4 SN74LS145NSG4 SN74LS145NSLE SN74LS145NSR
SN74LS145NSRE4 SN74LS145NSRG4 SN74LS145NS-SL10 SN74LS145N-TI
SN74LS145P SN74LS146DR SN74LS147 SN74LS147D
SN74LS147-D SN74LS147DR SN74LS147J SN74LS147N
SN74LS147NDS SN74LS147NS SN74LS148 SN74LS148CN
SN74LS148D SN74LS148DE4 SN74LS148DG4 SN74LS148D-G4
SN74LS148DR SN74LS148DR2 SN74LS148DRE4 SN74LS148DRG4
SN74LS148FK SN74LS148FN SN74LS148J SN74LS148M
SN74LS148MEL SN74LS148N SN74LS148N3 SN74LS148NA16
SN74LS148NC SN74LS148NDS SN74LS148NE4 SN74LS148NP3
SN74LS148NS SN74LS148NS (EL) SN74LS148NS SL SN74LS148NS(EIAJ)
SN74LS148NS(EL) SN74LS148NSE4 SN74LS148NSEL SN74LS148NS-EL
SN74LS148NSG4 SN74LS148NSR SN74LS148NSRE4 SN74LS148NSRG4
SN74LS148NSSL SN74LS148NS-SL10 SN74LS148P SN74LS14A
SN74LS14AD SN74LS14ADR SN74LS14ADRG4 SN74LS14ANS
SN74LS14ANSR SN74LS14APWR SN74LS14BJ SN74LS14BN
SN74LS14D SN74LS14-D SN74LS14D SOP14 SN74LS14DB
SN74LS14DBE4 SN74LS14DBR SN74LS14DB-R SN74LS14DBRE4
SN74LS14DBRG4 SN74LS14DBR-G4 SN74LS14D-C SN74LS14DE4
SN74LS14DG4 SN74LS14D-G4 SN74LS14DR SN74LS14DR(LF)
SN74LS14DR(PB) SN74LS14DR* SN74LS14DR. SN74LS14DR/T3
SN74LS14DR2 SN74LS14DRE4 SN74LS14DRG4 SN74LS14DR-G4
SN74LS14DRNOPB SN74LS14DRSMD SN74LS14DR-TI SN74LS14DS
SN74LS14D-TI SN74LS14DTR SN74LS14F SN74LS14FN
SN74LS14FPELRENESAS SN74LS14J SN74LS14JDS SN74LS14M
SN74LS14MEL SN74LS14ML SN74LS14ML1 SN74LS14MR
SN74LS14MR1 SN74LS14MR1. SN74LS14N SN74LS14N 2004+TI
SN74LS14N TI04+ SN74LS14N E4 SN74LS14N TI SN74LS14N*
SN74LS14N/TI SN74LS14N3 SN74LS14NC SN74LS14NCR
SN74LS14NCR PBF SN74LS14NCRPBF SN74LS14ND SN74LS14NDIP
SN74LS14NDS SN74LS14NE4 SN74LS14N-LF SN74LS14N-P
SN74LS14NS SN74LS14NSE4 SN74LS14NSEL20 SN74LS14NS-EL20
SN74LS14NSG4 SN74LS14NSL SN74LS14NSLE SN74LS14NSR
SN74LS14NSR (EL) SN74LS14NSR PB FREE SN74LS14NSR PBFREE SN74LS14NSR(EL)
SN74LS14NSR2 SN74LS14NSRE SN74LS14NSRE4 SN74LS14NSREL
SN74LS14NSR-EL SN74LS14NSRG4 SN74LS14NSR-G4 SN74LS14NSRPBFREE
SN74LS14NSSL10 SN74LS14NS-SL10 SN74LS14P SN74LS14PW
SN74LS15 SN74LS150 SN74LS150N SN74LS151
SN74LS151ADJ SN74LS151AFK SN74LS151AN SN74LS151D
SN74LS151-D SN74LS151DB SN74LS151DE4 SN74LS151DG4
SN74LS151D-G4 SN74LS151DR SN74LS151DR2 SN74LS151DRE4
SN74LS151DRG4 SN74LS151DSMD SN74LS151FN SN74LS151J
SN74LS151J. SN74LS151JDS SN74LS151M SN74LS151MEL
SN74LS151MEL. SN74LS151ML SN74LS151ML1 SN74LS151MR1
SN74LS151N SN74LS151N. SN74LS151N3 SN74LS151ND
SN74LS151NDS SN74LS151NE4 SN74LS151NP3 SN74LS151NS
SN74LS151NSE4 SN74LS151NSG4 SN74LS151NSR SN74LS151NSRE4
SN74LS151NSRG4 SN74LS151NS-SL10 SN74LS151NT SN74LS153
SN74LS153 16pin sop SN74LS15316PINSOP SN74LS153AN SN74LS153D
SN74LS153-D SN74LS153DE4 SN74LS153DG4 SN74LS153D-G4
SN74LS153DR SN74LS153DRE4 SN74LS153DRG4 SN74LS153FN
SN74LS153J SN74LS153JD SN74LS153M SN74LS153MEL
SN74LS153MEL1 SN74LS153ML1 SN74LS153MR1 SN74LS153N
SN74LS153NDS SN74LS153NE4 SN74LS153NS SN74LS153NSE4
SN74LS153NSG4 SN74LS153NSLE SN74LS153NSR SN74LS153NSR (EL)
SN74LS153NSR PB FREE SN74LS153NSR(EL) SN74LS153NSRE4 SN74LS153NSREL
SN74LS153NSR-EL SN74LS153NSRG4 SN74LS153NSRPBFREE SN74LS153NSTR
SN74LS153P SN74LS154 SN74LS154J SN74LS154J/883
SN74LS154J/883. SN74LS154N SN74LS155 SN74LS155★c
SN74LS155A SN74LS155AD SN74LS155AD * SN74LS155ADE4
SN74LS155ADG4 SN74LS155AD-G4 SN74LS155ADR SN74LS155ADR *
SN74LS155ADRE4 SN74LS155ADRG4 SN74LS155AFS SN74LS155AJ
SN74LS155AN SN74LS155AN * SN74LS155AN. SN74LS155AN3
SN74LS155ANE4 SN74LS155ANS SN74LS155ANSE4 SN74LS155ANSEL
SN74LS155ANS-EL20 SN74LS155ANSG4 SN74LS155ANSR SN74LS155ANSR *
SN74LS155ANSRE4 SN74LS155ANSRG4 SN74LS155AN-TI SN74LS155D
SN74LS155-D SN74LS155DC SN74LS155J SN74LS155M
SN74LS155MEL SN74LS155ML1 SN74LS155MR1 SN74LS155N
SN74LS155N. SN74LS155NDIP SN74LS155NDS SN74LS155NS
SN74LS155NSR SN74LS155P SN74LS156 SN74LS156A
SN74LS156AJ SN74LS156D SN74LS156DE4 SN74LS156DG4
SN74LS156D-G4 SN74LS156DR SN74LS156DR2 SN74LS156DRE4
SN74LS156DRG4 SN74LS156F SN74LS156J SN74LS156N
SN74LS156N. SN74LS156N3 SN74LS156ND SN74LS156NE4
SN74LS156NS SN74LS156NS SN74LS156NSE4 SN74LS156NSG4
SN74LS156NSR SN74LS156NSRE4 SN74LS156NSRG4 SN74LS157
SN74LS157A SN74LS157AN SN74LS157ANS SN74LS157D
SN74LS157-D SN74LS157D. SN74LS157D-01 SN74LS157D-02
SN74LS157DB SN74LS157DBR SN74LS157DBRE4 SN74LS157DBRG4
SN74LS157DE4 SN74LS157DG4 SN74LS157D-G4 SN74LS157DR
SN74LS157DR2 SN74LS157DRE4 SN74LS157DRG4 SN74LS157DR-G4
SN74LS157E SN74LS157FL1 SN74LS157FN SN74LS157FP
SN74LS157J SN74LS157JD SN74LS157JDS SN74LS157M
SN74LS157MEL SN74LS157ML SN74LS157ML1 SN74LS157MR1
SN74LS157N SN74LS157N. SN74LS157N1 SN74LS157N3
SN74LS157ND SN74LS157NDS SN74LS157NE4 SN74LS157NS
SN74LS157NS(ELL) SN74LS157NS(TP) SN74LS157NSC SN74LS157NSE4
SN74LS157NS-EL20 SN74LS157NSG4 SN74LS157NSL SN74LS157NSR
SN74LS157NSR PB FREE SN74LS157NSR PBFREE SN74LS157NSRE4 SN74LS157NSRG4
SN74LS157NSR-G4 SN74LS157NSRPBFREE SN74LS157NSR-TP2 SN74LS157NSTP
SN74LS157NSX SN74LS157NS-X SN74LS157NU SN74LS157P
SN74LS158 SN74LS158ADR SN74LS158D SN74LS158DA16
SN74LS158DE4 SN74LS158DG4 SN74LS158D-G4 SN74LS158DR
SN74LS158DR2 SN74LS158DRE4 SN74LS158DRG4 SN74LS158FN
SN74LS158J SN74LS158J(KS21285L16) SN74LS158M SN74LS158MEL
SN74LS158ML1 SN74LS158MR1 SN74LS158N SN74LS158N 03+TI
SN74LS158N3 SN74LS158NDS SN74LS158NE4 SN74LS158NP3
SN74LS158NS SN74LS158NSE4 SN74LS158NSG4 SN74LS158NSL10
SN74LS158NS-L10 SN74LS158NS-PULLS SN74LS158NSR SN74LS158NSRE4
SN74LS158NSRG4 SN74LS158NSR-G4 SN74LS15D SN74LS15DSMD
PREV    511  512  513  514  515  516  517  518  519  520    NEXT