HOME
Korea HQ : Rm 1707, 1st Block, Ace High Tech City, 3Ga 54-20, Munrae-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea ( Tel : 82-2-2634-6328     Fax : 82-2-2634-7328 )
China Office : Rm 704, A block, Huangdu square, #3008 Yitian road, Futian district, Shenzhen city,
Guangdong province, China ( Tel : 86-755-8321-2156~7     Fax : 86-755-8379-5857 )
PARTS LIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
SN74CBTLV3861DGV SN74CBTLV3861DGVR SN74CBTLV3861DW SN74CBTLV3861DWE4
SN74CBTLV3861DWG4 SN74CBTLV3861DW-G4 SN74CBTLV3861DWR SN74CBTLV3861DWRG4
SN74CBTLV3861NSR SN74CBTLV3861NSRE4 SN74CBTLV3861P SN74CBTLV3861PW
SN74CBTLV3861PWE4 SN74CBTLV3861PWG4 SN74CBTLV3861PW-G4 SN74CBTLV3861PWR
SN74CBTLV3861PWR(CL861) SN74CBTLV3861PWRE4 SN74CBTLV3861PWRG4 SN74CBTLV3861-Q1
SN74CBTLV386IDWR SN74CBTLV6212VR SN74CBTLV6800 SN74CBTLVD1G125DBVR
SN74CBTLVR16292 SN74CBTLVR16292DGG SN74CBTLVR16292DGGR SN74CBTLVR16292DGV
SN74CBTLVR16292DL SN74CBTLVR16292G SN74CBTLVR16292GR SN74CBTLVR16292L
SN74CBTLVR16292LR SN74CBTLVR16292VR SN74CBTR16210DGG SN74CBTR16244DL
SN74CBTR16245DGG SN74CBTR16245DGV SN74CBTR16245DL SN74CBTR16861
SN74CBTR16861D SN74CBTR16861DGGR SN74CBTR16861DGVR SN74CBTR16861DGVR(CZ861)
SN74CBTR16861DGVRG4 SN74CBTR16861DL SN74CBTR16861DLG4 SN74CBTR16861DL-G4
SN74CBTR16861DLR SN74CBTR16861X SN74CBTR16861XDGGR SN74CBTR16861XDLR
SN74CBTR32245GKE SN74CBTR3244DB SN74CBTR3244DBQ SN74CBTR3244DGV
SN74CBTR3244DW SN74CBTR3244PW SN74CBTR3245DB SN74CBTR3245DBQ
SN74CBTR3245DGV SN74CBTR3245DW SN74CBTR3245PW SN74CBTR3384DBQ
SN74CBTR3384DGV SN74CBTR3384DW SN74CBTR3384PW SN74CBTS16211
SN74CBTS16211DGG SN74CBTS16211DGGR SN74CBTS16211DGV SN74CBTS16211DGVR
SN74CBTS16211DL SN74CBTS16211-DL SN74CBTS16211DLG4 SN74CBTS16211DL-G4
SN74CBTS16211DLR SN74CBTS16212 SN74CBTS16212_08 SN74CBTS16212DG
SN74CBTS16212DGG SN74CBTS16212DGGR SN74CBTS16212DGV SN74CBTS16212DGVR
SN74CBTS16212DL SN74CBTS16212DLG4 SN74CBTS16212DL-G4 SN74CBTS16212DLR
SN74CBTS3306 SN74CBTS3306D SN74CBTS3306DE4 SN74CBTS3306DG4
SN74CBTS3306D-G4 SN74CBTS3306DR SN74CBTS3306DRE4 SN74CBTS3306DRG4
SN74CBTS3306DWR SN74CBTS3306PW SN74CBTS3306PWE4 SN74CBTS3306PWG4
SN74CBTS3306PW-G4 SN74CBTS3306PWLE SN74CBTS3306PWR SN74CBTS3306PWRE4
SN74CBTS3306PWRG4 SN74CBTS3306PWR-G4 SN74CBTS33306PWR SN74CBTS3384
SN74CBTS3384CDBR SN74CBTS3384DB SN74CBTS3384DBLE SN74CBTS3384DBQ
SN74CBTS3384DBQR SN74CBTS3384DBR SN74CBTS3384DBRE4 SN74CBTS3384DBRG4
SN74CBTS3384DDQR SN74CBTS3384DGV SN74CBTS3384DGVR SN74CBTS3384DW
SN74CBTS3384DWE4 SN74CBTS3384DWG4 SN74CBTS3384DW-G4 SN74CBTS3384DWR
SN74CBTS3384DWRE4 SN74CBTS3384DWRG4 SN74CBTS3384PW SN74CBTS3384PWE4
SN74CBTS3384PWG4 SN74CBTS3384PW-G4 SN74CBTS3384PWLE SN74CBTS3384PWR
SN74CBTS3384PWRE4 SN74CBTS3384PWRG4 SN74CBTS3834DGVR SN74CBTS384PWR
SN74CBTS6800 SN74CBTS6800DB SN74CBTS6800DBQ SN74CBTS6800DBQR
SN74CBTS6800DBR SN74CBTS6800DBRE4 SN74CBTS6800DBRG4 SN74CBTS6800DGV
SN74CBTS6800DGVR SN74CBTS6800DW SN74CBTS6800DWE4 SN74CBTS6800DWG4
SN74CBTS6800DW-G4 SN74CBTS6800DWR SN74CBTS6800DWRE4 SN74CBTS6800DWRG4
SN74CBTS6800PW SN74CBTS6800PWR SN74CBTS6800PWRE4 SN74CBTS6800PWRG4
SN74CBTT3244DBLE SN74CBTTLV3384PWR SN74CBTU4411 SN74CBTU4411GSTR
SN74CBTU4411ZS SN74CBTU4411ZSTR SN74CBTV3245ADCV SN74CBTV3253
SN74CBTV3253DBQR SN74CBTV3383DG SN74CBTVL3245APW SN74CBYLV3125RGYR
SN74CC384DBR SN74CC384PWR SN74CC861DBR SN74CC861PWR
SN74CD2586 SN74CD3T16210DGGR SN74CD4541BMDR SN74CD857-3DGGR
SN74CDC209NS SN74CDC2516DGGR SN74CDC318 SN74CDC318ADLR
SN74CDC318DLR SN74CDC328ANS SN74CDC328ANSR SN74CDC339
SN74CDC339DW SN74CDC339DW 管 SN74CDC339DW 밗陋 SN74CDC341
SN74CDC341DW 管 SN74CDC341DW 밗陋 SN74CDC586 SN74CDC857-2DGGR
SN74CDC924 SN74CDTLV3257RGY SN74CF60113AN SN74CF64396FN
SN74CH14D SN74CH3Q3244ZQNR SN74CHC4066DR SN74CHT04PWR
SN74CK208 SN74CK2351DBR SN74CK2510CPWR SN74CK2510PWR
SN74CK337DBR SN74CK33GDBR SN74CK340DBR SN74CK341DBR
SN74CK351 SN74CK351DBR SN74CK509PWR SN74CKV857
SN74CL125 SN74CL245A SN74CL245DBR SN74CL245PWR
SN74CL257 SN74CL383PWR SN74CL384PW SN74CL384PWR
SN74CL861PWR SN74CL861XPWR SN74CLVCHR16245AGR SN74CR384PW
SN74CR384PWR SN74CRT3384ADBLE SN74CRTLV16210GR SN74CS00NS
SN74CS04NS SN74CS125AJ SN74CS125AN SN74CS153DR
SN74CS175N SN74CS195AN SN74CS240J SN74CS244N
SN74CS257N SN74CS266N SN74CS32NS SN74CS32NSC
SN74CS365AJ SN74CS373N SN74CS393J SN74CS48N
SN74CS74AT SN74CS74N SN74CS75NS SN74CT3244
SN74CT540DW SN74CTL16612DLR SN74CTLPH16916DGG SN74CU04APWR
SN74CU04PWR SN74CU125 SN74CU125DBR SN74CU125PWR
SN74CU126 SN74CU126DBR SN74CU244 SN74CU244PWR
SN74CU245A SN74CU245ADBR SN74CU245APW SN74CU245APWR
SN74CU245PWR SN74CU251DBR SN74CU253DBR SN74CU257DBR
SN74CU345DBR SN74CU345PWR SN74CU345RGYR SN74CU383DBR
SN74CU383PWR SN74CU384A SN74CU384ADBR SN74CU384APWR
SN74CU384DBR SN74CU861PWR SN74CV240DBR SN74CV244ADBR
SN74CV244PWR SN74CV244XPWR SN74CV245APWR SN74CV245AXPWR
SN74CV245PWR SN74CV24APWR SN74CVC1G123DCUR SN74CX351
SN74DCT125 SN74DCT125A SN74DCT126A SN74DCT126ANS
SN74DCT241NS SN74DCT244FPT SN74DCT244N SN74DCT244NS
SN74DCT244NSEL20 SN74DCT244NS-EL20 SN74DCT244NSR SN74DCT245
SN74DCT245FPT SN74DCT245NS SN74DTC244NS SN74DTNSR
SN74e153m SN74e157ADB SN74E373DWR SN74ECT8245ADWR
SN74ET138 SN74F00 SN74F00 DR SN74F00A
SN74F00AFK SN74F00AFN SN74F00ANS SN74F00D
SN74F00D/TI SN74F00D10R SN74F00DA SN74F00DB
SN74F00DBR SN74F00DE4 SN74F00DG4 SN74F00D-G4
SN74F00D-LF SN74F00DR SN74F00DR F00 SN74F00DR PB
SN74F00DR ROHS SN74F00DR(00+) SN74F00DR(LF) SN74F00DR(PB)
SN74F00DR(SOP3.9) SN74F00DR2 SN74F00DR-CT-LF SN74F00DRE4
SN74F00DRF00 SN74F00DRG4 SN74F00DR-G4 SN74F00DR-LF
SN74F00DRROHS SN74F00FK SN74F00FK【工!一次性IC! SN74F00J
SN74F00J/DC SN74F00N SN74F00N* SN74F00N-01
SN74F00N3 SN74F00NE4 SN74F00NG4 SN74F00N-LF
SN74F00NS SN74F00NSE4 SN74F00NSLE SN74F00NSP
SN74F00NSR SN74F00NSR* SN74F00NSRE4 SN74F00NSRG4
SN74F00NSR-G4 SN74F00NSSR10 SN74F00NS-SR10 SN74F00N-TI
SN74F00N-TIT-SMD SN74F00PC SN74F00SCX SN74F00SCX-TIT
SN74F02 SN74F02. SN74F02AFK SN74F02D
SN74F02D* SN74F02D10R SN74F02DB SN74F02DE4
SN74F02DG4 SN74F02D-G4 SN74F02D-LF SN74F02DR
SN74F02DR G4 SN74F02DRE4 SN74F02DRG4 SN74F02DR-G4
SN74F02FK SN74F02J SN74F02J/DC SN74F02N
SN74F02N* SN74F02N. SN74F02NE4 SN74F02NS
SN74F02NSR SN74F02NSRE4 SN74F02NSRG4 SN74F02NSR-G4
SN74F02PC SN74F04 SN74F04AF SN74F04D
SN74F04D (F04) SN74F04DB SN74F04DBLE SN74F04DBLT
SN74F04DBR SN74F04DE4 SN74F04DG4 SN74F04D-G4
SN74F04D-LF SN74F04DR SN74F04DR(LF) SN74F04DR(p/b)
SN74F04DR-CT-LF SN74F04DRE4 SN74F04DRG4 SN74F04DR-G4
SN74F04DR-LF SN74F04FK SN74F04FK【工!一次性IC! SN74F04J/DC
SN74F04N SN74F04N3 SN74F04NE4 SN74F04N-LF
SN74F04NS SN74F04NS PB FREE SN74F04NSE4 SN74F04NSEL20
SN74F04NS-EL20 SN74F04NSF SN74F04NSLE SN74F04NSPBFREE
SN74F04NSR SN74F04NSR PB FREE SN74F04NSRE4 SN74F04NSRG4
SN74F04NSR-G4 SN74F04NSRPBFREE SN74F04NSRTP2 SN74F04NSR-TP2
SN74F04NSTBB SN74F04NS-TBB SN74F04NSTR SN74F04NS-TR
SN74F04SC SN74F04SR SN74F04-TIT-SMD SN74F06D-LF
SN74F06N SN74F07D-LF SN74F07DR SN74F07DR-LF
SN74F07N SN74F08 SN74F080 SN74F08ANSR
SN74F08D SN74F08D 管 SN74F08D 밗陋 SN74F08D*
SN74F08D. SN74F08DB SN74F08DBLE SN74F08DBR
SN74F08DBRE4 SN74F08DBRG4 SN74F08DBR-G4 SN74F08DBT-EL
SN74F08DE4 SN74F08DG4 SN74F08D-G4 SN74F08D-LF
SN74F08DR SN74F08DR* SN74F08DRE4 SN74F08DRG4
SN74F08DR-G4 SN74F08DR-LF SN74F08J SN74F08N
SN74F08N* SN74F08NE4 SN74F08NS SN74F08NSE4
SN74F08NSG4 SN74F08NSLE SN74F08NSR SN74F08NSRE4
SN74F08NSRG4 SN74F08NSR-G4 SN74F08N-TI SN74F08NTTTT
SN74F08PC SN74F08PU SN74F090N SN74F09D
SN74F09DR SN74F09NS SN74F0DR SN74F10
SN74F1016 SN74F1016DW SN74F1016DWE4 SN74F1016DWG4
SN74F1016DW-G4 SN74F1016DWR SN74F1016DWRE4 SN74F1016DWRG4
SN74F1056 SN74F1056D SN74F1056DE4 SN74F1056DG4
SN74F1056D-G4 SN74F1056DR SN74F1056DRE4 SN74F1056DRG4
SN74F1071D-LF SN74F1071DR-LF SN74F109 SN74F109BT(SMD)
SN74F109D SN74F109DE4 SN74F109DG4 SN74F109D-G4
SN74F109DR SN74F109DR-- SN74F109DRE4 SN74F109DRG4
SN74F109FK SN74F109FK【工!一次性IC! SN74F109J SN74F109L1C
SN74F109N SN74F109N* SN74F109NE4 SN74F10AFK
SN74F10D SN74F10D* SN74F10DE4 SN74F10DG4
SN74F10D-G4 SN74F10D-LF SN74F10DR SN74F10DR F10
SN74F10DRE4 SN74F10DRF10 SN74F10DRG4 SN74F10DR-G4
SN74F10DW SN74F10FK SN74F10FK【工!一次性IC! SN74F10J
SN74F10N SN74F10N3 SN74F10NE4 SN74F10NS
SN74F10NSR SN74F10NSRE4 SN74F10NSRG4 SN74F10NSR-G4
SN74F11 SN74F11- SN74F112 SN74F112D
SN74F112DE4 SN74F112DG4 SN74F112D-G4 SN74F112DR
SN74F112DR-01 SN74F112DRE4 SN74F112DRG4 SN74F112DR-SOP16
SN74F112J SN74F112N SN74F-112N SN74F112NE4
SN74F112NG4 SN74F112NS SN74F112NSR SN74F112NSRE4
SN74F112NSRG4 SN74F112NSR-G4 SN74F113 SN74F113D
SN74F113DR SN74F113N SN74F113PC SN74F113PC Farchild
SN74F113PCFarchild SN74F114DR SN74F114N SN74F11D
SN74F11DB SN74F11DE4 SN74F11DG4 SN74F11D-G4
SN74F11D-LF SN74F11DR SN74F11DR-01 SN74F11DRE4
SN74F11DRG4 SN74F11DR-G4 SN74F11FK SN74F11FK【工!一次性IC!
SN74F11J SN74F11N SN74F11N* SN74F11NE4
SN74F11NS SN74F11NSR SN74F11NSRE4 SN74F11NSRG4
SN74F11NSR-G4 SN74F11SC SN74F11SCX SN74F122
SN74F123FK SN74F1240N SN74F125 SN74F125_07
SN74F125D SN74F125D (F125) SN74F125DB SN74F125DBR
SN74F125DBR2 SN74F125DE4 SN74F125DG4 SN74F125D-G4
SN74F125D-LF SN74F125DR SN74F125DR- SN74F125DR2
SN74F125DRE4 SN74F125DRG4 SN74F125DR-G4 SN74F125DR-LF
SN74F125DT SN74F125D-T SN74F125N SN74F125NE4
SN74F125NS SN74F125NSEL SN74F125NS-EL SN74F125NSLE
SN74F125NSR SN74F125NSRE4 SN74F125NSRG4 SN74F125PC
SN74F125SMD SN74F126 SN74F126CDR SN74F126D
SN74F126DB SN74F126DE4 SN74F126DG4 SN74F126D-G4
SN74F126DR SN74F126DRE4 SN74F126DRG4 SN74F126DR-G4
SN74F126N SN74F126NE4 SN74F126NG4 SN74F126NS
SN74F126NSR SN74F126NSRE4 SN74F126NSRG4 SN74F128W
SN74F130NS SN74F132FK SN74F133 SN74F133NS
SN74F137J SN74F138 SN74F138D SN74F138DB
SN74F138DBR SN74F138DE4 SN74F138DG4 SN74F138D-G4
SN74F138D-LF SN74F138DR SN74F138DR(p/b) SN74F138DR*
SN74F138DRE4 SN74F138DRG4 SN74F138DR-G4 SN74F138DR-LF
SN74F138FK SN74F138J SN74F138N SN74F138N.
SN74F138NE4 SN74F138N-LF SN74F138NS SN74F138NSE4
SN74F138NSG4 SN74F138NSR SN74F138NSRE4 SN74F138NSRG4
SN74F138NSRTP2 SN74F138NSR-TP2 SN74F138NS-TR SN74F138PC
SN74F138SC SN74F139 SN74F139D-LF SN74F139DR-LF
SN74F139FK SN74F139N SN74F139N-LF SN74F14
SN74F148D SN74F148DSOIC-16 SN74F148FK SN74F14D
SN74F14D-LF SN74F14DR SN74F14DR-CT-LF SN74F14DR-LF
SN74F14N SN74F14N-LF SN74F14PC SN74F151
SN74F1518N SN74F151A SN74F151AD SN74F151AN
SN74F151ANS SN74F151APC SN74F151B SN74F151BD
SN74F151BDB SN74F151BDBR SN74F151BDE4 SN74F151BDG4
SN74F151BD-G4 SN74F151BDR SN74F151BDRE4 SN74F151BDRG4
SN74F151BDR-G4 SN74F151BN SN74F151BN* SN74F151BNE4
SN74F151BNS SN74F151BNSR SN74F151BNSRE4 SN74F151BNSRG4
SN74F151BNSR-G4 SN74F151D SN74F151D-LF SN74F151DR
SN74F151FK SN74F151J SN74F151N SN74F151N-LF
SN74F152BDR SN74F153 SN74F153AN SN74F153D
SN74F153DB SN74F153DBR SN74F153DE4 SN74F153DG4
SN74F153D-G4 SN74F153DR SN74F153DRE4 SN74F153DRG4
SN74F153DR-G4 SN74F153DW SN74F153FK SN74F153FK【工!一次性IC!
SN74F153J SN74F153N SN74F153N* SN74F153NE4
SN74F153NS SN74F153NS (TP) SN74F153NS TEEPING SN74F153NSR
SN74F153NSRE4 SN74F153NSRG4 SN74F153NSR-G4 SN74F153NSTEEPING
SN74F157 SN74F157A SN74F157AD SN74F157AD *
SN74F157ADB SN74F157ADE4 SN74F157ADG4 SN74F157AD-G4
SN74F157ADI SN74F157ADR SN74F157ADR * SN74F157ADRE4
SN74F157ADRG4 SN74F157ADR-G4 SN74F157AFK SN74F157AN
SN74F157AN * SN74F157AN* SN74F157AN3 SN74F157ANE4
SN74F157ANS SN74F157ANSE4 SN74F157ANSLE SN74F157ANSR
SN74F157ANSRE2 SN74F157ANSRE4 SN74F157ANSRG4 SN74F157ASJ
SN74F157ASTL SN74F157A-TIT-SMD SN74F157D SN74F157D-LF
SN74F157DR SN74F157FK SN74F157J SN74F157N
SN74F157N-LF SN74F157NS SN74F157NSR SN74F157PC
SN74F158A SN74F158AD SN74F158ADR SN74F158ADR2
SN74F158ADRTR SN74F158AN SN74F158AN* SN74F158AN.
SN74F158ANS SN74F158ANSR SN74F158ASJ SN74F158D
SN74F158J SN74F158N SN74F160AN SN74F161
SN74F161A SN74F161A_07 SN74F161AD SN74F161AD *
SN74F161AD* SN74F161ADB SN74F161ADBR SN74F161ADBRE4
SN74F161ADBRG4 SN74F161ADE4 SN74F161ADG4 SN74F161AD-G4
SN74F161ADIB SN74F161ADR SN74F161ADR * SN74F161ADR SOP3.9
SN74F161ADRE4 SN74F161ADRG4 SN74F161ADR-G4 SN74F161AFK
SN74F161AFK【工!一次性IC! SN74F161AM SN74F161AN SN74F161AN *
SN74F161AN3 SN74F161ANE4 SN74F161ANS SN74F161ANSR
SN74F161ANSRE4 SN74F161ANSRG4 SN74F161ANSR-G4 SN74F161APC
SN74F161ASJX SN74F161A-TIT-SMD SN74F161D SN74F161DR
SN74F161FK SN74F161J SN74F161N SN74F161NS
SN74F162ADR SN74F162AN SN74F162APC SN74F163
SN74F163A SN74F163A_06 SN74F163AD SN74F163AD *
SN74F163AD* SN74F163ADB SN74F163ADBR SN74F163ADBRE4
SN74F163ADBRG4 SN74F163ADE4 SN74F163ADG4 SN74F163AD-G4
SN74F163ADIB SN74F163AD-LF SN74F163ADR SN74F163ADR *
SN74F163ADRE4 SN74F163ADRG4 SN74F163ADR-G4 SN74F163AN
SN74F163AN * SN74F163AN3 SN74F163ANE4 SN74F163ANS
SN74F163ANSR SN74F163ANSRE4 SN74F163ANSRG4 SN74F163ANSR-G4
SN74F163APC SN74F163D SN74F163J SN74F163N
SN74F164APC SN74F164D SN74F164DR-LF SN74F164J
SN74F164N-LF SN74F166D SN74F168D SN74F168N
SN74F169 SN74F169D SN74F169DE4 SN74F169DG4
SN74F169D-G4 SN74F169DR SN74F169DRE4 SN74F169DRG4
SN74F169N SN74F169NE4 SN74F169NS SN74F174
SN74F174A SN74F174AD SN74F174AD * SN74F174ADE4
SN74F174ADG4 SN74F174AD-G4 SN74F174ADP SN74F174ADR
SN74F174ADR * SN74F174ADRE4 SN74F174ADRG4 SN74F174ADR-G4
SN74F174AN SN74F174AN * SN74F174AN* SN74F174ANE4
SN74F174ANS SN74F174ANSR SN74F174ANSRE4 SN74F174ANSRG4
SN74F174ANSR-G4 SN74F174D SN74F174DR2 SN74F174J
SN74F174N SN74F174NS SN74F175 SN74F175_07
SN74F175D SN74F175DE4 SN74F175DG4 SN74F175D-G4
SN74F175D-LF SN74F175DR SN74F175DRE4 SN74F175DRG4
SN74F175DR-G4 SN74F175FK SN74F175J SN74F175N
SN74F175N* SN74F175N3 SN74F175NE4 SN74F175NS
SN74F175NS PB FREE SN74F175NSE4 SN74F175NSPBFREE SN74F175NSR
SN74F175NSR PB FREE SN74F175NSRE4 SN74F175NSRG4 SN74F175NSR-G4
SN74F175NSRPBFREE SN74F175SJX SN74F1762A SN74F182FK
SN74F182N SN74F189 SN74F189AN SN74F191D
SN74F193A SN74F193AD SN74F193ADR SN74F193AN
PREV    511  512  513  514  515  516  517  518  519  520    NEXT